PRŮVODCE                        GUIDE                                ГИД

                EXKURZE                                               VISITS                                             ЭКСКУРСИИ

                 VYCHÁZKY - VÝLETY                        TRIPS - EXCURSIONS                           ПРОГУЛКИ  - ПОХОДЫ

                       po Praze a okolí                              around Prague and surroundings                     по Праге и окрестностям

 

                                                                                                                 

 

                       Vítejte                               Welcome                          Приветствуйте